Integroitu ohjelmistotuotteen hallintajärjestelmä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
3.76
Degree programme
Language
fi
Pages
87 s. + liitt. 4
Series
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Lamminpää, Tuomas
Keywords
Other note
Citation