Vaihtoehtoinen kaupunkirakenne Espooseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
39
Series
Description
Supervisor
Lapintie, Kimmo
Keywords
globalisation, globalisaatio, information society, informaatioyhteiskunta, dispersion, alueiden hajaantuminen, urban sprawl, kaupunkirakenne, urban structure, seutu, region, kaupunkitila, Espoo, Espoo, Ring road I, Kehä I, Kehä I, Laajalahti, Laajalahti
Other note
Citation