Ympäristöherkkien esitysten luonnosta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television
Lavastustaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Hahmottelen MA-opinnäytekirjoitelmassani tilan ja esityksen taidetta, joka pyrkisi vastaamaan ympäristöetiikan haasteeseen painottaa kokemustemme toiminnallisuutta ja kokonaisvaltaisuutta, ja sitä kautta lisätä ihmisten ympäristöherkkyyttä ja voimauttaa heitä aktiivisina kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Ensimmäisessä luvussa tarkastelen, kuinka elinympäristön käsite on muuttunut sitten esimodernin ajan ja kuinka elinympäristöt ovat lopulta alkaneet hävitä ihmisten mielistä. Toisessa luvussa siirryn tarkastelemaan teatterivälineen luonnetta luontosuhteemme, tai oikeastaan luontoasenteemme loitontajana. Joidenkin teatterin käytäntöjen on nähty vinouttavan taiteenlajin ja joskus jopa koko (läntisen) kulttuurin ympäristösuhdetta. Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi esityksen luoma suljettu kosmos, draaman aihemaailma ja aikakäsitys, teatterikuvaston ihmiskeskeisyys, näyttämö-katsomo-jakolinja ja erilaiset katsojien passivoitumisen kannustimet. Kolmannessa osassa yritän vastata haasteeseen, kuinka tätä teatterin osaltaan vahvistamaa maailmankuvaa voitaisiin päivittää ja ympäristösuhteen kriisiä lievittää uusien esitysstrategioiden avulla. Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä aktivoitumaan kansalaisyhteiskunnan jäseninä, edes symbolisen politiikan tasolla. Näitä strategioita ovat installaatiot, retkeily- ja kävelytaide, pitkät kestot sekä esitysekosysteemi (tai esitysekologia) kokonaisvaltaisen teoksen ideana. Lopuksi kehittelen vielä maailmanlaajuisesti ympäristöeettistä lavastustaidetta sekä pohdin taiteen vaikuttavuuden ongelmaa ylipäänsä.
Description
Supervisor
Gröndahl, Laura
Thesis advisor
Rinne, Pärttyli
Keywords
esitystaide, lavastustaide, tilakäsitykset, esitysekologia, ympäristöetiikka, osallistuminen, retkeily, kokonaisvaltaisuus
Other note
Citation