Tutkimus mekaanisten erotusprosessien käytöstä kierrätystekniikassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka
Mcode
Mak-46
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Description
Supervisor
Heiskanen, Kari
Thesis advisor
Heiskanen, Kari
Keywords
Other note
Citation