Effects of social presence on the viewing experience in a second screen environment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
T-75
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 97 s.
Series
Abstract
Technological progress and changes in society have affected the media consumption habits that people are now accustomed to. The introduction of smartphones, the penetration of social networking services and the increased presence of both have put the consumer in a more active role. In the context of watching TV, these changes have brought up new surroundings for viewing media. This is known as a second screen viewing environment, in which the TV viewer multitasks with another electronic device simultaneously. Second screen content can vary widely, here we are interested in the social media content. Both broadcasting companies and the research community have shown interest towards the field. Many have selected Twitter as the platform of choice to accompany viewers. Tweets are used both among consumers and between consumers and content providers. Researchers have studied the new multitasking environment from a traditional performance and gratification perspective. In this thesis the effects of second screen viewing are explored on the viewing experience. Differences are sought between two viewing conditions, one with plain TV viewing and one where TV viewing is accompanied by a tweet feed on the second screen. In addition, the differences in effect between TV genres are studied. As a result it was found that even though the two media continue to merge, people still differentiate them. Further, it can be reported that significant differences in the suitability of second screen content between the genres were found. Moreover, identifiable factors affecting second screen content amenity are reported.

Uudet innovaatiot, palvelut ja tuotteet mullistavat jatkuvasti mediateollisuutta. Uuden sukupolven mobiililaitteet ja sosiaalisen median voimakas läpilyönti ovat asettaneet television katselijan aikaisempaa aktiivisempaan asemaan. Tämä muutos on samalla ajanut kuluttajat seuraamaan useampaa mediaa ja laitetta samanaikaisesti. Television katselua tukevaa toista laitetta on nimitetty englanninkielisessä kirjallisuudessa termillä second screen. Sekä median tuottajat että tutkijayhteisö ovat kiinnittäneet huomiota tähän kehitykseen. Sisällön tuottajat ovat valinneet sosiaalisen median alustaksi Twitterin, palvelun, jossa käyttäjät voivat jakaa lyhyitä, korkeintaan 140 merkin mittaisia viestejä mm. koskien katsomiaan televisio-ohjelmia. Tutkijat ovat keskittyneet tutkimaan tätä uutta ympäristöä mm. etsimällä kasvavan mediakäytön tuomaa mielihyvää ja katselutottumuksien seuraamuksia. Moni tutkimus sijoittuu myös hyvin väkirikkaisiin maihin, joissa mm. Twitterin käyttö on huomattavasti yleisempää kuin Suomessa. Diplomityössä on tutkittu tätä ilmiötä suomenkielisessä ympäristössä. Työssä on selvitetty, kuinka ihmiset kokevat lisälaitteen tuoman hyödyn ja kuinka hyvin lisälaitteen tuoma sisältö sopii median eri tyylilajeihin. Työssä myös raportoidaan, miten ihmiset kokevat tämän uuden mediaympäristön. Työn tuloksena onnistuttiin selvittämään, että medioiden integroitumisesta huolimatta ei niitä katselukokemuksen aikana silti koeta yhdeksi. Lisäksi tyylilajien välillä pystyttiin havaitsemaan huomattavia lisäsisällön sopivuuden välisiä eroja. Tämän lisäksi selvisivät mielyttäneeseen lisäsisältökokemukseen vaikuttaneet syyt.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Kinnunen, Teemu
Keywords
sosiaalinen media, Twitter, televisio, katselukokemus, social media, television, viewing experience
Other note
Citation