Kolmen selluloosapohjaisen materiaalin esittely muotoilijoille

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
57
Series
Abstract
“Kolmen selluloosapohjaisen materiaalin esittely muotoilijalle” on Nina Riutan Taiteen kandidaatin opinnäyte, joka esittelee TEMPO-hapetetun nanoselluloosan, selluloosatriasetaatin, sekä bakteeriselluloosan muotoilun näkökulmasta. Materiaalien esittely tapahtuu kirjallisen osion ja tutkimusosion kautta. Opinnäytetyön alussa perustellaan opinnäytetyön aihevalinta ja rajaus TEMPO-hapetettuun nanoselluloosaan, selluloosatriasetaattiin ja bakteeriselluloosaan, sekä määritellään miten muotoilupainotus näkyy opinnäytteessä. Kirjallinen osio kertoo luonnonkuitujen eduista ja tulevaisuuden näkymistä, muotoilun mahdollisuuksista materiaalitutkimuksessa, sekä esittelee valitut selluloosapohjaiset materiaalit. Esittelyissä avataan materiaalien valmistusprosesseja ja käytön mahdollisuuksia. Tutkimusosio muodostuu testisarjasta TEMPO-hapetetulla nanoselluloosalla ja selluloosatriasetaattilla. Testisarja tutkii aineiden reaktioita muotoilussa käytettyihin materiaaleihin. Testien tulokset esitellään kuvin ja omin havainnoin opinnäytteen loppupuolella.
Description
Supervisor
Lautenbacher, Nathalie
Thesis advisor
Härkäsalmi, Tiina
van der Lei, Anna
Keywords
Nanoselluloosa, TEMPO-hapetettu nanoselluloosa, Selluloosatriasetaatti, Bakteeriselluloosa, Muotoilu, Muotoilija, Nanocellulose, Tempo-oxidized nanocellulose
Other note
Citation