Yksityisyyttä suojaava puheäänen attribuuttien eriyttäminen

No Thumbnail Available
Files
Lehtonen_Nia_2024.pdf (533.04 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-26
Department
Major/Subject
Informaatioteknologia
Mcode
ELEC3015
Degree programme
Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Tässä kirjallisuustutkimuksessa tarkastellaan puheteknologiassa käytettävien disentanglement-menetelmien vaikutusta yksityisyyden suojaamiseen. Disentanglement-menetelmät auttavat suojaamaan puhujan henkilökohtaisia tietoja samalla säilyttäen datan hyödynnettävyyden. Tutkimuksessa vertaillaan kolmea erilaista menetelmää: vektorikvantisoitua vaihtelevaa autokooderia (VQ-VAE), kaksivaiheista eriytyssuodatinta (DDF) ja kilpailevaa eriyttävää autokooderia, jotka kaikki tarjoavat erilaisia etuja yksityisyyden suojaamisessa. VQ-VAE osoittautui tehokkaimmaksi tarjoten parhaan tasapainon yksityisyyden suojan ja hyödyllisyyden välillä. Tutkimus luo pohjan jatkokehitykselle yksityisyyttä suojaavien teknologioiden alueella, erityisesti äänidatan käsittelyssä.
Description
Supervisor
Aalto, Samuli
Thesis advisor
Bäckström, Tom
Keywords
puheteknologia, yksityisyydensuoja, disentanglement-menetelmät, äänidatan käsittely
Other note
Citation