Mikrotietokonepohjaisen digitaalisen kuvankäsittelyjärjestelmän ja sen perusohjelmiston kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
02.61
Degree programme
Language
fi
Pages
64 s. + liitt. 5
Series
Description
Supervisor
Simula, Olli
Thesis advisor
Rämö, Erkki
Keywords
Other note
Citation