Value generation, potential, and restrictions on implementing Klinik Access in health care centers - Case study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-06-15
Department
Major/Subject
Strategia
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
108+18
Series
Abstract
The health care sector has been introduced by different new digital tools as well as applications of artificial intelligence (AI) to both enhance the system and enable new sources of value creation. The needs for these emerge from increasing expenditure on the health care domain as well as scarcity in resources to perform health interventions. One application used in several health care providers acts both as an interface for patients to seek for health care services as well as an intelligent tool for health care professionals to conduct health needs assessments with symptom-based AI predictions on what might explain the ailments of the patient. Previous studies propose that the use of this tool would have positive impact on cost effectiveness, as well as describe different value creation mechanisms of the tool. This study aims to describe how value is being perceived from the professionals’ point of view with a selected health care providers to gain understanding on how on the workers’ level the value both is realized and what might restrict value potential. The result of this thesis concludes five themes that acts as domains for value creation and its restrictions. The configuration of this have affected the value creation. The other value dimensions identified were Individuals’ work, System, Applicability, and Data. This thesis presents several specific value creation mechanisms as well as sup-ports previous studies. This study proposes that there could be value to be harnessed by changes in the tool configuration in the system as well as the processes in the health care organization. This study proposes need for clarification of the scientific domain of digital tools as part of health care organizations’ operations.

Terveydenhuoltosektorilla ollaan viime aikoina otettu käyttöön uusia digitaalisia työkaluja sekä tekoälyratkaisuja parantaakseen järjestelmän toimintaa ja mahdollistaakseen uusia arvonluonnin lähteitä. Tarve näille kumpuaa kasvavasta terveydenhuollon kustannuksista ja terveydenhuollon resurssien niukkuudesta. Yksi useiden terveydenhuollon palveluntarjoajien käyttämä sovellus toimii sekä käyttöliittymänä terveyspalveluihin hakeutuville potilaille, että työkaluna hoidontarpeen arvion tekemiseen. Työkalu luo jälkimmäistä varten oireperusteisen ennusteen potilaan tilaa selittävistä diagnoosivaihtoehdoista. Edelliset tutkimukset ovat osoittaneet työkalulla olevan kustannustehokkuusvaikutuksia sekä muodostaneet käsitystä arvonluonnin mekanismeista. Tämä työ pyrkii muodostamaan kuvan työkalun arvonluonnista hoitohenkilökunnan näkökulmasta, tavoitteena ymmärtää vaikutuksia palveluntarjoajan kokemaan arvoon sekä tämän luonnin kipukohtiin. Tämä työ esittää, että arvo realisoituu ammattilaisten näkökulmasta viidellä eri ulottuvuudella, jotka ovat Konfiguraatio, Yksilötyö, Systeemi, Soveltuvuus, ja Data. Lisäksi tämä työ esittää yksityiskohtaisemmin arvonluonnin mekanismeja sekä haasteita. Tämän työn tulosten puolesta on oletettavaa, että muutoksilla työkalun konfiguraatioon tai organisaation toimintamalleihin voidaan saavuttaa vielä saavuttamattomia hyötyjä. Lisäksi tämä tutkimus esittää tarpeen lisätutkimukselle digitaalisten työkalujen arvonluonnille terveydenhuoltosektorilla.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Hörhammer, Iiris
Tenhunen, Henni
Keywords
primary healthcare, digital health interventions, digital tools, artificial Intelligence, health needs assessment, value-based health care
Other note
Citation