Unification of Web Payment Application Programming Interfaces

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-10-27
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuontanto ja -liiketoiminta
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
9-72
Series
Abstract
Purchasing goods and services online as a business has grown during the last few years. This causes larger demand for working web payment gateways, as these facilitate payments online. In this study, it was researched how existing web payment interfaces could be unified. An API unification guideline was written based on these interfaces. The web payment gateways compared in the study were Luottokunta, Paysera, Paypal and Klarna. In the study, there was a focus on the developer perspective in the web payment context. In unified web payment interface, it is recommended to use widely used standards like ISO formats. Order and payment information processing must adhere to privacy requirements. In the core of the recommendation is the utilization of DSML to describe web payment interfaces. This allows the implementation to be separated from the interface model.

Palveluiden ja tavaroiden ostaminen internetin välityksellä on kasvanut viime vuosina. Tämä tarkoittaa suurempaa tarvetta toimivien internet maksamisen rajapintojen toimimiseen, koska rajapinnat mahdollistavat maksamisen internetin välityksellä. Tässä tutkimuksessa tutkittiin kuinka olemassa olevia maksurajapintoja voisi yhtenäistää. Näiden perusteella luotiin ohjeistus, miten yhtenäistetty rajapintatoteutus voidaan tehdä. Tutkimus tehtiin vertailemalle neljää rajapintaa, jotka olivat Luottokunta, Paysera, Paypal ja Klarna. Tutkimuksessa keskityttiin kehittäjän näkökulmaan verkkomaksamisessa. Yhtenäistetyssä rajapinnassa kannattaa käyttää tunnettuja standardeja, kuten ISO formaatteja. Tilauksen ja maksun tiedoissa on tärkeää huomioida, ettei kauppias tai ostaja saa tarpeettomia tietoja toisesta osapuolesta. Suosituksen ytimessä on DSML:n käyttäminen rajapintojen kuvaamisessa, koska täten toteutus voidaan erottaa rajapintakuvauksesta.
Description
Supervisor
Smolander, Kari
Thesis advisor
Hätinen, Antti
Myllärniemi, Varvana
Keywords
web payment, API, unification, DSML
Other note
Citation