Betoniteräksen hukkamenekki ja siihen vaikuttavat tekijät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
7.43
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 85 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kanerva, Pekka
Thesis advisor
Lumme, Pentti
Keywords
Other note
Citation