Consumption under Uncertain Access to the Asset Market

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Matematiikka
Mcode
Mat-1
Degree programme
Language
en
Pages
(8) + 67 s. + liitt. 22
Series
Description
Supervisor
Nevanlinna, Olavi
Thesis advisor
Tarkka, Juha
Eirola, Timo
Keywords
consumption, kulutus, life-cycle model, elinkaarimalli, borrowing restrictions, lainarajoitteet, liquidity constraints, likviditeettirajoitteet, saving, säästäminen, dynamic optimization, dynaaminen optimointi, dynamic programming, dynaaminen ohjelmointi
Other note
Citation