Rakennusinvestoinnin vaatimat viranomaismenettelyt Venäjällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
79 (+17)
Series
Abstract
Tutkimus on tehty SRV Russia Oy:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata rakennusinvestoinnin vaatima viranomaisprosessi Venäjällä, erityisesti Pietarissa ja Leningradin Oblastin alueella, ja tehdä ohje toimintasuunnitelman laadintaan viranomaisprosessien hoitamiseksi. Toimintasuunnitelman avulla on tarkoitus parantaa ja tehostaa kokonaisvaltaisesti viranomaisprosessin hallintaa vaihtuvassa, osaksi kaoottisessa ympäristössä Venäjällä. Tavoitteena on lyhentää viranomaisprosessin pituutta ja varmistaa, että tarvittavat osa-alueet hoidetaan ajoissa ja asianmukaisella tavalla. Viranomaisprosessin kuvaus edesauttaa luomaan kokonaisvaltaisen käsityksen venäläisen viranomaisprosessin vaiheista sekä viranomaisten rooleista ja vaatimuksista. Viranomaisprosessi on kuvattu pääosin alan kirjallisuuden ja viranomaisten omien lähteiden, kuten asetusten, määräysten ja lakien perusteella. Viranomaisprosessi on raportissa kuvattu niin kuin sen viranomaisten lähteiden mukaan tulee edetä. Käytännössä viranomaisprosessi on hankekohtaisesti muotoutuva, vaikeasti ennakoitava kokonaisuus. Toimintasuunnitelman ohjeessa keskitytään viranomaisten vaatimuksiin ja viranomaisprosessin organisointiin, aikataulutukseen, erityisiin toimenpiteisiin sekä valvonta- ja ohjauskeinoihin. Ohje perustuu viranomaisten omiin lähteisiin ja haastattelujen avulla saatuun kokemusperäiseen tietoon. Ohjeen käyttö mahdollistaa realistisen toimintasuunnitelman laadinnan. Toimintasuunnitelmasta on hyötyä erityisesti vaativissa aluehankkeissa, joissa on suuri määrä hankkeeseen vaikuttavia viranomaisia ja muita päätöksentekijöitä. Toimintasuunnitelman ohjeen liitteeksi on tehty mahdollisimman kattava lista Pietarin kaupungin viranomaisista ja näiden vaatimuksista vuonna 2008. Ohjetta testattiin laatimalla alustava toimintasuunnitelma case-hankkeelle. Hankkeena on Viipurissa sijaitseva asuinalue. Toimintasuunnitelma kattaa hankkeen toisen vaiheen keskittyen prosessin loppupään viranomaismenettelyihin. Toimintasuunnitelma sisältää listan toisessa vaiheessa vaikuttavista viranomaisista ja näiden vaatimuksista, organisointiehdotuksen, ehdotuksen valvonta- ja ohjaussuunnitelmaksi ja erityiset toimenpiteet.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Hyttinen, Markku
Huovinen, Pekka
Keywords
authorities, rakennuslupa, authority process, Venäjä, construction, viranomaiset, officials, viranomaisprosessi, Russia
Other note
Citation