Kerroksellisen rakenteen epästationäärinen lämpötilajakautuminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
7.43
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 50 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Viljanen, Martti
Thesis advisor
Saarimaa, Juho
Keywords
Other note
Citation