De riktlinjer och strävanden, som följas vid nutida svarv-konstruktioner, sam det sätt, på vilket forran på ökad arbetseffekt inverkat på den konstruktiva utformningen av desamma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1937
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
109 s. + liitt. 27
Series
Description
Supervisor
Pero, Paavo
Keywords
Other note
Citation