Productisation of Automated Specimen Manufacturing System (ASMS) for Material Testing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
82
Series
Abstract
Tämä työ käsittelee automaattisen laadunvalvontanäytteiden valmistuslinjan tuotteistamista. Työ alkaessa tuotteen pilotti toimitus oli käyttöönotto vaiheessa. Työn tarkoituksena oli muotoilla pilotti projektin konseptista modulaarinen tuote ja tuottaa tarvittavaa oheismateriaalia myynti-, suunnittelu- ja jälkimarkkinointiosastoille. Työssä käsiteltävää tuotetta käytetään terästehtaiden laadunvalvontanäytteiden valmistuksessa. Tuote koostuu automaattisesta levyjen panostus laitteesta, levyjen mittauksesta, levyjen lasermerkkauksesta ja -leikkauksesta, leikattujen näytteiden lajittelusta sekä rankojen automaattisesta pois viennistä. Näiden ominaisuuksien lisäksi linja huolehtii tuotetiedon hallinnasta integroituna osana tehdas verkkoa. Työn alussa tutkitaan tuotteistamisen teoriaa kirjallisuuslähteistä ja haastatteluiden kautta. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta selvisi, että hyvän tuloksen kannalta välttämätöntä on asiakkaan tunteminen. Tutkimuksen toinen osa alkoi asiakaskartoituksella. Samaan aikaan kartoitettiin myös kilpailijat ja asiakastarpeet. Näiden, sekä yritysstrategian avulla luotiin tuotteelle strategia. Yllä mainittujen tietojen perusteella luotiin tavoitteet moduloinnille. Näiden tavoitteiden perusteella luotiin tuotteen tuotearkkitehtuuri. Arkkitehtuuria ja moduloinnin tavoitteita käytettiin hyväksi luotaessa moduuleita tuotteelle. Jokaiselle moduulille luotiin oma tiedosto josta löytyy kaikki myynti-, suunnittelu- ja jälkimarkkinointiosastojen tarvitsema tieto. Tuotteen hallinnointia varten luotiin yksi tiedosto, josta löytyy tuotteen kaikki moduulit, rajoitteet, hinnat ja rakennevaihtoehdot. Moduulitiedon lisäksi työn tuloksiin kuuluu investointi laskelmat linjalle, asiakaslistaus, tuotteistamisrunko tulevaisuuden tuotteistamisprojekteja varten sekä funktionaalisia parannuksia ja parannusehdotuksia tuotteeseen. Moduloinnissa on pyritty ottamaan eri osastojen mielipiteet huomioon ja näin toivottavasti on päästy ratkaisuun, jota jokainen osasto pystyy hyödyntämään. Työn tulosten oikea arviointi tapahtuu seuraavan toimitusprojektin yhteydessä. Tällöin huomataan onko modulointi onnistunut ja onko moduulitasolla dokumentoitu oikeita asioita.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Saariluoma, Heikki
Keywords
productisation, tuotteistaminen, modular product, modulaarinen tuote, modularization, moduloida, module, moduuli, material testing, materiaalin testaus, specimen, näytekappale
Other note
Citation