Marsin pintakerrosten ominaisuuksien mittaaminen tutkalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1993
Major/Subject
Avaruustekniikka
Mcode
Ele-92
Degree programme
Language
fi
Pages
105
Series
Description
Supervisor
Hallikainen, Martti
Keywords
Mars, Mars, reflection coefficient, heijastuskerroin, stratified medium, kerrostunut väliaine, inhomogeneous medium, epähomogeeninen väliaine, propagation of electromagnetic pulse, sähkömagneettisen pulssin eteneminen, permittivity, permittiivisyys
Other note
Citation