Huollon ja käyttötavan vaikutus bensiinikäyttöisen henkilöauton pakokaasupäästöihin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
Kul-16
Degree programme
Language
fi
Pages
98 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Saarialho, Antti
Thesis advisor
Laurikko, Juhani
Keywords
Other note
Citation