The effect of water on the synthesis of 2-ethyl-2-ethoxybutane

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLinnakoski, Juha
dc.contributor.authorKurkijärvi, Antti
dc.contributor.departmentKemian tekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKrause, Outi
dc.date.accessioned2020-12-05T10:14:11Z
dc.date.available2020-12-05T10:14:11Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractKiriallisuusosassa perehdyttiin ioninvaihtohartseihin ja niiden käyttöön katalyytteinä. Lisäksi esiteltiin 2000-luvun ioninvaihtohartsien katalyyttisovellukset sekä yhteenveto erilaisista ioninvaihtohartsien analysointimenetelmistä. Kokeellisessa osassa tutkittiin veden vaikutusta tert-amyyli -etyyli-eetterin (TAEE: 2-etyyli-2-etoksibutaani) muodostumisreaktioon. Reagenssien vesipitoisuuksien lisäksi kokeissa käytettiin muuttujina lämpötilaa, katalyyttiä, reagoivien komponenttien lähtökonsentraatioita sekä reaktorityyppiä. Reaktioiden etenemistä seurattiin mooliosuuksien, konversioiden, saantojen, selektiivisyyksien sekä tasapainovakioiden avulla. Nestefaasin epäideaalisuuden vuoksi tasapainovakioiden arvojen laskennassa käytettiin komponenteille UNIFAC-menetelmällä määritettyjä aktiivisuuskertoimia. Kokeiden luotettavuutta tarkasteltiin ainetaseiden avulla. Tasapainokokeet suoritettiin panosreaktorissa. Veden, katalyyttityypin ja reagoivien komponenttien lähtökonsentraatioiden vaikutusta saavutettavaan tasapainoon tutkittiin lämpötiloissa 50 °C ja 70 °C. Vaikka käytetyt vesimäärät olivat hyvin pieniä, alenivat konversiot lähes lineaarisesti vesimäärän kasvaessa. Katalyyttivertailussa todettiin, ettei katalyyttityypillä ollut juurikaan vaikutusta saavutettaviin konversioihin, selektiivisyyksiin tai tasapainovakioihin. Vertailtaessa tasapainovakioiden arvoja eri lähtöainekonsentraatioilla huomattiin, etteivät käytetyt aktiivisuuskertoimien parametrit soveltuneet käytettyihin laimeisiin liuoksiin. Panosreaktorissa tutkittiin myös reaktion tasapainon asettumista lähdettäessä puhtaasta TAEE:tä, tai sivureaktiossa syntyvästä tertamyyli-alkoholista (TAOH: 2-metyyli-2-butanoli). Tutkittaessa reaktion etenemistä putkireaktorissa, muuttujina olivat lämpötila ja veden määrä. Aluksi etsittiin lämpötila, jossa TAEE:n muodostumisreaktio eteni selkeästi. Tässä lämpötilassa tutkittiin sitten vesipitoisuuden vaikutusta reaktioon. Kuten panosreaktorikokeissa, ei katalyytintyypillä ollut vaikutusta saavutettaviin konversioihin tai selektiivisyyksiin. Saavutettavat konversiot ja saannot laskivat putkireaktorikokeissakin syötön vesipitoisuutta nostettaessa.fi
dc.format.extentxiii + 109 s. + liitt.
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94129
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120552963
dc.language.isofien
dc.programme.majorTeknillinen kemiafi
dc.programme.mcodeKem-40fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleThe effect of water on the synthesis of 2-ethyl-2-ethoxybutaneen
dc.titleVeden vaikutus 2-etyyli-2-etoksibutaanin muodostumisreaktioonfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_14966
local.aalto.idinssi32822
local.aalto.openaccessno
Files