Frequency converter based shaft generator system in shipboard network

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLehti, Matti
dc.contributor.authorNyyssönen, Tommi
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLehtonen, Matti
dc.date.accessioned2020-12-04T15:29:56Z
dc.date.available2020-12-04T15:29:56Z
dc.date.issued2003
dc.description.abstractTämän diplomityön tarkoituksena on mitoittaa taajuusmuuttajan avulla toimiva akseligeneraattorijärjestelmä ja verrata sitä muihin kilpaileviin järjestelmiin sekä teknillisesti että taloudellisesti. Järjestelmä on eritoten tarkoitettu tankkereille, joissa on vain yksi pääkone. Tarkoituksena on turvata laivan ohjailtavuus ja liikkuvuus pääkoneen rikkoutuessa. Teoriaosassa on esitelty kyseisessä työssä tarvittavat komponentit sekä laivan sähköverkon järjestelmätason ominaisuudet. Tämän jälkeen esitellään nykyisiä akseligeneraattorisovelluksia. Lopuksi käsitellään järjestelmän toiminnalliset vaatimukset, mitoitetaan ratkaisumallit ja vertaillaan niitä muihin akseligeneraattorij ärjestelmiin. Työn tärkeimpiä komponentteja ovat akseligeneraattori ja taajuusmuuttaja. Akseligeneraattori pitää mitoittaa niin, että se toimii sekä moottorina ja generaattorina kun taas taajuusmuuttajien täytyy toimia molempiin suuntiin. Taajuusmuuttajina toimivat ABB:n ACS600 ja ACS6000, joihin molempiin on tehtävä kehitystyötä, jotta ne täyttäisivät järjestelmän asettamat vaatimukset. Kaikki komponentit ovat ABB:n valmistamia lukuunottamatta vaihteistoa ja dieseliä, jotka ovat tässä tapauksessa RENK AG:n ja Wärtsilä Oy:n valmistamia. Työn pohjana ovat luokituslaitosten vapaaehtoiset säännöt koskien laivan nopeutta ja toiminta-aikaa vikatilanteen jälkeen. Maailman vesillä on paljon tankkereita, joten säännösten muuttuminen pakollisiksi pakottaisi varustamot investoimaan kyseiseen järjestelmään. Työssä keskitytään pääasiassa järjestelmän toimivuuteen, tilankäyttöön ja kustannuksiin. Järjestelmätason ominaisuudet jäävät vähemmälle huomiolle.fi
dc.format.extent73 s. + liitt. 7
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/90406
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120449241
dc.language.isofien
dc.programme.majorSähköverkotfi
dc.programme.mcodeS-18fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordshaft generatoren
dc.subject.keywordakseligeneraattorifi
dc.subject.keywordfrequency converteren
dc.subject.keywordtaajuusmuuttajafi
dc.subject.keywordclassification societyen
dc.subject.keywordluokituslaitosfi
dc.subject.keyworddimensionen
dc.subject.keywordmitoitusfi
dc.subject.keywordrequirementsen
dc.subject.keywordvaatimuksetfi
dc.subject.keywordtankeren
dc.subject.keywordtankkerifi
dc.subject.keywordmain engineen
dc.subject.keywordpääkonefi
dc.titleFrequency converter based shaft generator system in shipboard networken
dc.titleTaajuusmuuttajaan perustuva akseligeneraattorijärjestelmä laivan sähköverkossafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_37385
local.aalto.idinssi19318
local.aalto.openaccessno
Files