Frequency converter based shaft generator system in shipboard network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Sähköverkot
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
73 s. + liitt. 7
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on mitoittaa taajuusmuuttajan avulla toimiva akseligeneraattorijärjestelmä ja verrata sitä muihin kilpaileviin järjestelmiin sekä teknillisesti että taloudellisesti. Järjestelmä on eritoten tarkoitettu tankkereille, joissa on vain yksi pääkone. Tarkoituksena on turvata laivan ohjailtavuus ja liikkuvuus pääkoneen rikkoutuessa. Teoriaosassa on esitelty kyseisessä työssä tarvittavat komponentit sekä laivan sähköverkon järjestelmätason ominaisuudet. Tämän jälkeen esitellään nykyisiä akseligeneraattorisovelluksia. Lopuksi käsitellään järjestelmän toiminnalliset vaatimukset, mitoitetaan ratkaisumallit ja vertaillaan niitä muihin akseligeneraattorij ärjestelmiin. Työn tärkeimpiä komponentteja ovat akseligeneraattori ja taajuusmuuttaja. Akseligeneraattori pitää mitoittaa niin, että se toimii sekä moottorina ja generaattorina kun taas taajuusmuuttajien täytyy toimia molempiin suuntiin. Taajuusmuuttajina toimivat ABB:n ACS600 ja ACS6000, joihin molempiin on tehtävä kehitystyötä, jotta ne täyttäisivät järjestelmän asettamat vaatimukset. Kaikki komponentit ovat ABB:n valmistamia lukuunottamatta vaihteistoa ja dieseliä, jotka ovat tässä tapauksessa RENK AG:n ja Wärtsilä Oy:n valmistamia. Työn pohjana ovat luokituslaitosten vapaaehtoiset säännöt koskien laivan nopeutta ja toiminta-aikaa vikatilanteen jälkeen. Maailman vesillä on paljon tankkereita, joten säännösten muuttuminen pakollisiksi pakottaisi varustamot investoimaan kyseiseen järjestelmään. Työssä keskitytään pääasiassa järjestelmän toimivuuteen, tilankäyttöön ja kustannuksiin. Järjestelmätason ominaisuudet jäävät vähemmälle huomiolle.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Lehti, Matti
Keywords
shaft generator, akseligeneraattori, frequency converter, taajuusmuuttaja, classification society, luokituslaitos, dimension, mitoitus, requirements, vaatimukset, tanker, tankkeri, main engine, pääkone
Other note
Citation