Tasasähköverkon simulointimalli ja testaus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
73 + [6]
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on arvioida sähköverkon simulointiohjelmiston tasasähkölaskentamoduulin laskennan oikeellisuutta tasasähköverkon mallinnuksessa. Työssä esitellään tasasähkömoduulin laskentamallin taustaa ja laskentamenetelmää. Simulointimallin laskennan toimivuutta testataan vertaamalla simulointiohjelmiston laskentatuloksia manuaalisesti lasketun tasasähköverkon tehonjaon ja oikosulkuvirtalaskennan tuloksiin. Työssä käytettävä esimerkkisähköverkko on jatkuvan virransyötön järjestelmällä varustettu kaasuturbiinilaitoksen turvasähköjärjestelmä. Diplomityössä todetaan, että ETAP simulointiohjelmisto on käyttökelpoinen tasasähköverkon suunnittelun työkalu ja toimii suuntaa-antavana työkaluna tasasähköverkon kehityksessä. Tuloksissa todetaan, että ETAP-ohjeimiston tasasähköverkon laskennan tulokset ovat jonkin verran suurempia kuin käsin lasketut tulokset. Tasasähköverkon simuloinnin yleinen ongelmatilanne on, että sähköverkon komponentin käyttäytyminen poikkeaa käyttäjän suunnittelemasta toiminnasta. Tämän vuoksi verkostolaskentaohjelman käytössä on turvauduttava ohjelmiston käyttäjän ammattitaitoon laskettujen arvojen kriittisessä arvioinnissa ja laskentatulosten hyödyntämisessä tasasähköverkon kehityksessä. Tasasähköverkossa esiintyvää jatkuvan virransyötön järjestelmää taustoitetaan kirjallisuuskatsauksella.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Haravuori, Pasi
Keywords
UPS-järjestelmä, jatkuva virransyöttö, tasasähköverkko, ETAP, simulointi, laskentamalli, Newton-Raphson-interaatiomenetelmä
Other note
Citation