Sadutus – Kuvasadutus – Kuvitus, Visuaalisen sadutuksen työvälinettä luomassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Language
fi
Pages
57 + 3
Series
Abstract
Kandidaatin tutkielmani tavoitteena oli kehittää työväline, joka yhdistää kuvallisen ilmaisun, sadutustekniikan ja kriittisen pedagogiikan. Toiminnallinen opinnäytetyöni vastaa kysymyksiin ”Miten kehittää työväline, joka yhdistää kuvallisen ilmaisun ja sadutuksen?” ja ”Mitä mahdollisuuksia kehittämäni työväline voi tuoda?”. Löysin sadutuskentässä puutteita aikuissadutuksen ja visuaalisen tarinankerronnan tutkimuksesta. Sadutustekniikan yhteydessä tarinoita on kuvitettu jälkeenpäin, mutta työvälineeni kaltaista visuaalista viestintää ja ilmaisua painottavaa tekniikkaa ei ole vielä kehitetty kasvatusalan kentällä. Poiketen sadutustutkimuksen valtavirrasta olen valinnut työvälineeni ensisijaiseksi kohderyhmäksi aikuiset. Perustutkimuksessa on käsitelty sadutusta, kuvallista viestintää ja ilmaisua, kriittistä pedagogiikkaa, osallisuutta ja dialogisuutta. Tutkitusta aineistoista on kartoitettu ja analysoitu yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia ja kysymyksenasetteluita, joiden pohjalta sovellettiin kuvasadutuksen teoreettinen viitekehys. Työvälineen kasvatusfilosofioiksi on valittu kriittinen pedagogiikka ja sosiokulttuurinen innostamisen, sillä ne tukevat pyrkimyksiä tasa-arvoisuudesta, dialogisuudesta, osallistuvuudesta ja kaikkien kulttuurista. Tutkimuksessa kehitettiin kuvallisen sadutuksen prototyyppi, jonka avulla voidaan tehdä osallistuvaa työtä yksilö- ja yhteisötasolla. Työvälineellä voi harjoitella vuorovaikutusta, toisen kohtaamista, yhteistyötä, ajattelua, vaikuttamista ja visuaalista viestintää. Kuvasadutusta ei kokeiltu käytännössä, sillä tutkielma on vasta alustava kartoitus Pro gradu -tutkielmaa varten.
Description
Supervisor
Haapalainen, Riikka
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
kuvasadutus, sadutus, kuvitus, Kriittinen pedagogiikka, sosiokulttuurillinen innostaminen
Other note
Citation