Taiteen kandidaatin opinnäyte

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Vaatesuunnittelu ja pukutaide
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Opinnäytteeni koostuu produktiivisesta ja kirjallisesta osiosta. Produktiivinen osa on kahdeksan asun miestenvaatemallisto, ja kirjallinen osa käsittelee malliston lähtökohtia, työn prosessia ja lopputulosta. Mallistoa varten tutkin maaseututyöläisten vaatteita, Roger Ballenin valokuvia, ja Bela Tarrin elokuvaa Torinon Hevonen. Teemoja yhdistää askeettisuus, kurinalaisuus ja vähistä elementeistä muodostuva rikas kokonaisuus. Mallistolla pyrin tulkitsemaan visuaalisen materiaalin herättämiä ajatuksia, ja siirtämään kokemukseni vaatteeseen. Avainasemassa ovat klassisen miestenpukeutumisen purkaminen ja tulkinta, väljät siluetit ja materiaalin työstö. Materiaalien työstössä olen keskittynyt äärimmäiseen manuaalisuuteen ja yksinkertaisien menetelmien löytämiseen. Kirjallisessa osiossa avaan malliston lähtökohtia ja suunnitteluprosessia, sekä analysoin lopputulosta ja omaa työskentelyäni. Pohdin myös omaa suunnittelijaidentiteettiäni ja suunnittelufilosofian muodostumista. Palaan lopuksi itselleni asettamiin tavoitteisiin ja mietin miten ne toteutuivat työskentelyssäni ja valmiissa mallistossa. Malliston tavoitteena on taustatutkimuksen herättämän tunnekokemuksen välittäminen, itselleni sopivien työskentelymenetelmien löytäminen, omien vahvuuksien hyödyntäminen, sekä tekemieni valintojen tiedostaminen ja niiden perustelu. Käyttämäni visuaalinen kieli on nukkavieru, keskeneräinen ja yksinkertainen. Malliston tärkeimpiä visuaalisia elementtejä ovat neutraalit värit, väljät ja kutistuneet siluetit, applikoidut palaset, naruista solmitut yläosat ja yksityiskohdat, sekä saumateippi ja liimakankaat.
Description
Supervisor
Laitinen, Tuomas
Thesis advisor
Laitinen, Tuomas
Keywords
miestenvaate, neule, Bela Tarr, Roger Ballen
Other note
Citation