Taantuvan toimialan analyysi: sovellus lomakealaan ja ehdotuksia yksittäisen lomakepainon tuotanto- ja palvelustrategian kehittämiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1993
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tuo-22
Degree programme
Language
fi
Pages
(7) + 125 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Tuukkanen, Annikka
Moisio, Osmo
Keywords
Other note
Citation