Key Activities in the Modernization of Legacy Software Systems - A Framework and a Multiple Case Study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
98
Series
Abstract
Vanhat ohjelmistojärjestelmät ovat tärkeä maailmanlaajuinen ongelma. Vanhoja järjestelmiä on vaikea ylläpitää. Niitä on hankala muuttaa, ja ne vaikeuttavat yrityksen liiketoimintaprosessien uudistamista. Vanhat järjestelmät saattavat myös tehdä uusien liiketoimintamahdollisuuksien täysimääräisen sen ja hyödyntämisen mahdottomaksi. Vanhojen ohjelmien ongelmat ovat herättäneet kiinnostusta ohjelmien uudistamiseen. Ohjelmien uudistaminen tarkoittaa ohjelman kirjoittamista uudestaan osin tai kokonaan uudella teknologialla. Ohjelmisto uudistetaan, jos ohjelma on edelleen arvokas, mutta siihen tarvitaan suurempia muutoksia kuin pelkällä ylläpidolla saataisiin aikaan. Tämä tutkimus tutkii, mitkä ovat tärkeitä toimenpiteitä ohjelmia uudistettaessa. Kysymykseen vastataan rakentamalla malli uudistamisessa tärkeistä toimenpiteistä. Malli sisältää 28 toimenpidettä. Aihealueita ovat muun muassa päätöksenteko, vaatimusten määrittäminen, projektiin valmistautuminen, ohjelmointi sekä projektinhallinta. Toimenpiteet on joko tarkoitettu nimenomaan uudistamisprojekteissa tehtäviksi tai ne on tunnistettu kirjallisuudessa tärkeiksi uudistamisprojektin menestyksen kannalta. Toimenpiteitä tutkitaan empiirisesti tapaustutkimuksen avulla. Tapaustutkimuksessa selvitetään, kuinka mallin esittämiä toimenpiteitä tehdään kolmessa ohjelmistotuoteyrityksessä. Kaksi yritystä näistä kolmesta on viemässä tuotettaan Java 2 Enterprise Edition (J2EE) -teknologia-alustalle. Kolmas taas uudisti tuotteensa Fortran-kieleltä C-kielelle kirjoitetuksi 1990-luvun alussa. Tapaustutkimuksessa selviää, että yrityksissä tehdään useimpia mallin toimenpiteistä, joskin monia niistä vapaamuotoisemmin kuin kirjallisuudessa suositellaan. Tutkimuksessa tunnistetaan lukuisia yhtäläisyyksiä siinä, miten toimenpiteitä yrityksissä tehdään. Lisäksi tutkimus antaa alustavia yleisiä suosituksia siitä, mitä ja miten toimenpiteitä pitäisi tehdä. Tutkimuksessa saatiin kolme tieteellistä tulosta. Tutkimus osoittaa, että tutkimuksessa kehitetyllä mallilla voidaan kattavasti kuvata uudistamisprojekteja. Tutkimuksessa esitetään useita uudistamisprojektin keskeisiä menestystekijöitä. Tämän lisäksi tutkimuksessa kuvataan kaksi uudistamisprojektia, joissa ohjelmistotuote siirretään nykyaikaiselle komponenttialustalle. Tällaisia projekteja ei ole aiemmin tieteellisessä kirjallisuudessa kuvattu.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Mäntylä, Mika
Keywords
software modernization, ohjelmien uudistaminen, software reengineering, ohjelmistotuote, software renovation, tapaustutkimus, software renewal, teknologiamuutos, software products, J2EE, case study, Fortran, technology transition, C-ohjelmointikieli, J2EE, Fortran, C programming language
Other note
Citation