Polymeerin ja nanopartikkeleiden seokseen perustuva orgaaninen painesensori

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2008
Department
Major/Subject
Teknillinen fysiikka
Mcode
F3005
Degree programme
Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma (TFM)
Language
fi
Pages
38 s.
Series
Description
Supervisor
Ikkala, Olli
Thesis advisor
Laiho, Ari
Keywords
sähköinen bistabiilisuus, orgaaninen painesensori, nanopartikkeli, polymeeri
Other note
Citation