Implementation of structure-preserving plasma simulation using a scalable framework

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-10-20
Department
Major/Subject
Engineering Physics
Mcode
SCI3056
Degree programme
Master’s Programme in Engineering Physics
Language
en
Pages
36+2
Series
Abstract
In this thesis we created simple, relatively efficient and usable plasma simulations. The code implements a sympletic structure-preserving geometric particle-in-cell algorithm using the AMReX framework. The framework is chosen based on the suitability for providing a future path towards exascale plasma simulations. AMReX is superior to our other evaluated choices due to a plethora of features and robust development and support. The code is used to simulate electron-temperature-gradient instabilities in a 2D computational domain. We report similar characteristics for 1D Gaussian temperature profiles of different width, with large bipolar wave fronts propagating in the plasma to later rupture into density blobs. The strongest temperature gradient gives birth to an instability much larger than the initial size of the temperature profile. Stronger gradients lead to faster growing and larger instabilities.

I detta arbete har vi skapat enkla, relativt effektiva och användbara plasmasimulationer. Programmet implementerar en sympletisk, strukturbevarande och geometrisk partikel-i-cell-algoritm med hjälp av ramverket AMReX. Ramverket väljs på basis av sin användbarhet för framtida plasmasimulationer på exaskala. AMReX lämpar sig bäst av de utvärderade alternativen, eftersom ramverket erbjuder en uppsjö av funktioner och har en robust utvecklingsprocess samt bra stöd. Koden används för att simulera instabiliteter drivna av elektron-temperaturgradienter i en tvådimensionell simulationsdomän. Liknande beteende observeras för endimensionella gaussiska temperaturprofiler med olika bredd. Vi observerar stora bipolära vågfronter som färdas i plasmat och som senare brister och bildar densitetsklumpar. Den starkaste temperaturgradienten orsakar en instabilitet som är mycket större än den ursprungliga temperaturprofilen. Starkare gradienter orsakar större instabiliteter som växer snabbare.
Description
Supervisor
Groth, Mathias
Thesis advisor
Chôné, Laurent
Keywords
plasma, simulation, structure-preserving, AMReX, driftwaves
Other note
Citation