Cloud Resource Allocation in Robotic Process Automation - Orchestrator Framework

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-01-20
Department
Major/Subject
Control, Robotics and Autonomous Systems
Mcode
ELEC3025
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
72+14
Series
Abstract
Robotic Process Automation (RPA) is a fast growing area within the field of IT, that automates business processes in knowledge work. The emergence of highly flexible and automatable cloud computing services enables more opportunities for RPA cloud infrastructures. Current market leader RPA tools are based on rather inflexible licensing models, with licenses composing the main operating expenses along with virtual machines (VMs). The aim of this thesis was to investigate whether and how license and VM resources can be orchestrated in order to verify feasibility of a pay-per-use model. To reach this, a natural decision was to redistribute the license resources within a multi-tenant cloud RPA platform and optimize the resource utilization. This thesis proposes a design to control the license and VM resources in order to control and optimize these resources to enable a pay-per-use RPA service. Part of the thesis was to implement a proof of concept (PoC) for the proposed Orchestrator architecture design. The PoC and related tests state that such framework is feasible and is able to reduce costs by resource allocation optimization. As shown in this thesis, VM resource expenses can be minimized by de-allocating at the idle time. In addition, license control is proved feasible in the thesis to enable license distribution, although license optimization is a more complex issue. Evaluation of the results shows that increasing the resource efficiency with the proposed Orchestrator solution to obtain reasonable cost savings is feasible.

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) on uusi ja kasvava teknologia, jolla automatisoidaan tietotyön liiketoimintaprosesseja. Viimeaikaisten joustavien, skaalautuvien ja automatisoitavien pilvipalveluiden kasvu lisää myös pilvipohjaisten RPA-infrastruktuurien mahdollisuuksia. RPA-työkalujen markkinajohtajat perustuvat melko jäykkiin lisensointimalleihin, jotka tällä hetkellä virtuaalikoneiden kanssa koostavat pääosan ohjelmistorobotiikan juoksevista kustannuksista. Tämän diplomityön tavoite on selvittää, miten käyttöön perustuva pay per use –malli voidaan toteuttaa teknisesti lisenssi- ja virtuaalikoneresursseja orkestroimalla. Työn alussa tehtiin luonnollinen havainto, että kyseinen palveluna tarjottava malli vaatii lisenssien jakamisen ja allokoinnin usealle loppukäyttäjälle RPApilvipalvelualustalla. Tässä työssä esitetään arkkitehtuurimalli, jolla virtuaalikone- ja lisenssiresursseja voidaan ohjata ja optimoida, jolla voidaan mahdollistaa käyttöön perustuva RPA-palvelumalli. Työn käytännöllisessä vaiheessa toteutettiin soveltuvuusselvitys (Proof of Concept, PoC) työssä suunnitellulle Orkestraattoriarkkitehtuurikehykselle. Testauksen ja tulosten pohjalta voidaan todeta, että ehdotettu arkkitehtuurikehys on toteuttamiskelpoinen ja kustannuksia pystytään vähentämään resurssien allokaation optimoinnilla. Työn tuloksissa näytetään, että virtuaalikoneiden kustannukset voidaan minimoida vapauttamalla (sammuttamalla) koneet niiden joutoaikoina. Lisäksi lisenssiresurssien jakaminen niitä ohjaamalla todistetaan teknisesti mahdolliseksi, vaikka lisenssien optimointi on virtuaalikoneita huomattavasti monitahoisempi ongelma. Tulosten evaluaatiot osoittavat työssä esitetyn Orkestraattori saavuttavan mielekkäitä kustannussäästöjä resurssien käytön tehokkuutta nostamalla.
Description
Supervisor
Vyatkin, Valeriy
Thesis advisor
Lehmusvaara, Karri
Keywords
orchestration, RPA, cloud automation, resource allocation
Other note
Citation