Type 1 diabetes biomarkers in human whole blood transcriptome

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
T-61
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 72 s. + liitt. 3
Series
Abstract
This master's thesis is a part of a project, which has (to our knowledge) been the most comprehensive analysis of transcriptional changes associated with type 1 diabetes. The transcriptome-wide data was collected from 28 case-control pairs in several time points, with the purpose to find transcripts or groups of transcripts, which could be used as biomarkers of type 1 diabetes. Changes that can be perceived in the earliest stages of the pathogenesis were of particular interest. Up- and down-regulated transcripts were surveyed with a rank product based method in five time windows, after which the results were grouped for example by testing for enriched signalling pathways. Interferon response dominated the results in all time windows. Our results suggest that type 1 diabetes pathogenesis is reflected in human whole blood transcriptome already before seroconversion. Some of these differentially expressed genes have previously been validated as associated with type 1 diabetes. In addition, new hypotheses were created for further studies.

Tämä diplomityö on osa maailman kattavinta tyypin 1 diabetesta koskevaa geeniekspressiotutkimusta, jonka aineisto on, kerätty 28 tapaus-kontrolliparilta useassa eri aikapisteessä. Ihmisen kokoveren transkriptomista etsittiin tyypin 1 diabeteksen biomarkkereiksi soveltuvia transkripteja tai transkriptijoukkoja. Erityisesti patogeneesin varhaisessa vaiheessa havaittavia muutoksia pidettiin kiinnostavina. Ylös- ja alas säädeltyjä transkripteja kartoitettiin viidessä aikaikkunassa rankituloihin perustuvalla tilastollisella menetelmällä, minkä jälkeen tulokset ryhmiteltiin mm. selvittämällä mielenkiintoisten transkriptien joukossa rikastuneet tunnetut signalointireitit. Interferonivaste dominoi tuloksia kaikissa aikaikkunoissa. Tulosten perusteella tyypin 1 diabeteksen patogeneesin kannalta olennaisia muutoksia on mahdollista havaita ihmisen kokoveren transkriptomissa jo ennen serokonversiota. Joidenkin varhain erilaisesti ekspressoituneiden geenien yhteys tyypin 1 diabeteksen patogeneesiin oli vahvistettu aikaisemmissa julkaisuissa, ja lisäksi luotiin uusia hypoteeseja myöhempää tarkastelua varten.
Description
Supervisor
Lähdesmäki, Harri
Thesis advisor
Kallionpää, Henna
Keywords
type 1 diabetes mellitus, tyypin 1 diabetes mellitus, seroconversion, serokonversio, transcriptomics, transkriptomiikka, biomarker, biomarkkeri, follow-up study, seurantatutkimus
Other note
Citation