Controlling and Monitoring a Distributed ISP Environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Digitaalitekniikka
Mcode
Tik-79
Degree programme
Language
en
Pages
71
Series
Abstract
Internetistä on tullut hyvin suosittu väline tarjota maailmanlaajuisia hajautettuja palveluita loppukäyttäjille. Perinteisiä keskitettyjä järjestelmähallintaratkaisuja, jotka käyttävät client-server tai manager-agent -tyyppisiä ratkaisuja, on usein hankala kasvattaa palveluiden tai käyttäjien lisääntyessä ja ne ovat riskialttiita olosuhteissa, joissa kymmeniä tai satoja tietokoneita on hajasijoitettu etäälle toisistaan. Yksi kone voi palvella satojakin käyttäjiä. Ohjelmistoagentit tarjoavat mielenkiintoisen ratkaisun tällaisten laajalle hajautettujen järjestelmien hallintaan. Ohjelmistoagentti on itsessään täydellinen ohjelmistokomponentti, jolla on mahdollisuus itsenäiseen suoritukseen ja joka suorittaa toimintoja jonkun henkilön tai toisen ohjelman puolesta. Itsenäisen toiminnan lisäksi se reagoi ympäristön tilan muutoksiin ja on jatkuvasti valmis toimintaan. Ohjelmistoagentti voi myös olla aloitteellinen, kommunikoiva, yhteistyökykyinen (muiden agenttien kanssa), oppiva, sopeutuva ja liikkuva. Ohjelmistoagenttien uskotaan helpottavan monimutkaisten sekä hajautettujen järjestelmien suunnittelua ja toteutusta. Tässä diplomityössä on vertailtu erilaisia hajautettuja suoritusmalleja. Koodin liikkumista ja mobiileja agentteja on käsitelty tarkemmin. Lisäksi on tarkasteltu ohjelmointikieleltä vaadittavia ominaisuuksia koodin liikuttelun kannalta, sekä agenttiteknologian soveltuvuutta ongelmanratkaisuun. Lopuksi on esitelty lukuisia mobiilien agenttien kehitysalustoja, sekä hahmoteltu järjestelmä hajautetun sovellusympäristön ohjaukseen ja seurantaan. Mobiilit agentit osoittautuivat soveltuvan tällaisen järjestelmän mallittamiseen.
Description
Supervisor
Ojala, Leo
Thesis advisor
Ikonen, Esa
Keywords
code mobility, hajautettujen järjestelmien hallinta, distributed system management, ISP-järjestelmien hallinta, ISP system management, liikkuva laskenta, software agents, ohjelmistoagentit
Other note
Citation