Verotusmenettelylain 28 §:n tulkinta ATAD (6) artiklan ja oikeuden väärinkäytön kiellon periaatteen valossa

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorPankakoski, Katriina
dc.contributor.authorTenhunen, Jonatan
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2023-08-06T16:00:20Z
dc.date.available2023-08-06T16:00:20Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena on tarkastella EU:n veronkiertodirektiivin 2016/1164 yleisen veronkierron vastaisen säännön (ATAD (6) artikla, GAAR) ja EU-oikeudellisen oikeuksien väärinkäytön periaatteen merkitystä verotusmenettelylain 1558/1995 28 §:n soveltamisedellytysten kannalta. ATAD 6 artikla implementointiin Suomessa toteamalla olemassa olevan lainsäädännön toteuttavan direktiivin minimisuojatavoitteen. Tutkielma toteutetaan vertailemalla ja tulkitsemalla säännösten sanamuotoja ja niiden tulkintaan vaikuttavia oikeusperiaatteita ja -tapauksia, sekä analysoimalla oikeuskirjallisuuden kannanottoja aiheesta. Tutkielman tarkastelu rajoittuu vain yhteisöverovelvollisia verosubjekteja koskeviin tilanteisiin, johtuen ATAD GAAR:n VML:a suppeammasta soveltamisalasta. VML 28 §:n soveltamisen edellytyksenä ovat järjestelyn epäaito oikeudellinen muoto, asian todellista luonnetta vastaamaton järjestely, jolla on saavutettu verotuksellinen etu, ja ilmeisyysvaatimus ATAD GAAR:n soveltamisedellytyksenä on, että yhtenä järjestelyn pääasiallisena tavoitteena tulee olla lain tavoitteelle vieraan veroedun saaminen, joka on saavutettu. Toisena edellytyksenä järjestelyn tulee olla epäaito todellisuuteen nähden. Epäaitous tai keinotekoisuus todetaan arvioimalla subjektiivisen ja objektiivisen edellytyksen täyttyminen. Johtopäätöksenä on, että VML 28 §:n ja ATAD GAAR:n sanamuotojen selvistä eroavaisuuksista huolimatta niiden yhdenmukainen tulkinta on mahdollista. Lisäksi lainsäätäjän tapa implementoida direktiivi toteamalla normiharmonia on omiaan luomaan epävarmuutta VML 28 §:n soveltamisedellytyksistä, mikä tulee ratkeamaan vasta tulevan oikeuskäytännön myötä.fi
dc.format.extent29 + 6
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/122320
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202308064671
dc.language.isofien
dc.programmeYritysjuridiikkaen
dc.subject.keywordEU-vero-oikeusfi
dc.subject.keywordveron kiertäminenfi
dc.subject.keywordoikeuksien väärinkäytön kieltofi
dc.subject.keywordVML 28 §fi
dc.subject.keywordsubjektiivinen ja objektiivinen edellytysfi
dc.subject.keywordATAD (6) artiklafi
dc.titleVerotusmenettelylain 28 §:n tulkinta ATAD (6) artiklan ja oikeuden väärinkäytön kiellon periaatteen valossafi
dc.titleInterpreting section 28 of the tax assessment procedure act in view of article (6) ATAD and the principle of prohibition of abuse of rightsen
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files