The Design and Development Process of a Critical War Game

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Janhunen
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
56+1
Series
Abstract
This thesis presents the design and development process of the critical war game Disposition Matrix and reflects on the theoretical and practical findings drawn from that process. By presenting a selection of game design theories aimed for creating critical gameplay, and by establishing a view on current conceptions in the field of art games and war games, this thesis seeks to establish a set of techniques and a process for designing and developing a game that can evoke deep personal reflection caused by player affect, which in turn can provoke critical gameplay. Disposition Matrix is a critical war game developed in 2016 to represent the problematic theme of drone warfare and use of player complicity in video games. Through its development process, it's possible to gain insight on how the use of a critical play iterative design model and techniques generating player affect can be used in game development, and what type of player reactions they produce in playtesting.

Tämä maisterin opinnäytetyö esittää kriittisen sotapelin Disposition Matrixin suunnittelu- ja kehitysvaiheet, ja suunnittelun taustalla olevat teoreettiset periaatteet sekä kehitystyön aikana syntyneet havainnot. Esittelemällä valikoiman pelisuunnittelun teorioita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kriittisen pelikokemuksen syntyminen tietokonepeliä pelattaessa, ja muodostamalla katsauksen taide- ja sotapelien tämän hetkisiin suunnittelukäytäntöihin, tämä lopputyö kuvaa prosessia, joka pyrkii kriittisen pelikokemuksen syntymiseen pelaajan tunneperäisiä affekteja hyödyntämällä. Disposition Matrix on kriittinen, vuonna 2016 kehitetty sotapeli, joka käsittelee miehittämättömillä sotilaslennokeilla käytävää sodankäyntiä ja pelaajan osallisuuden käyttöä pelimekaniikkana tietokonepeleissä. Pelin kehitysprosessin kautta on mahdollista hahmottaa, kuinka iteratiivisen kriittisen pelisuunnittelun mallia ja pelaaja-affektien luomiseen pyrkiviä tekniikoita voidaan käyttää pelisuunnitteluprosessissa, ja millaisia reaktioita näiden tekniikoiden käyttö herättää pelaajissa pelitestausvaiheessa.
Description
Supervisor
Junnila, Miikka
Thesis advisor
Junnila, Miikka
Keywords
Game design, Iteration, Criticality, War Games, Drones, Art Games
Other note
Citation