Työtön suomalaisessa diskurssissa: Korpusavusteinen tutkimus työttömiä koskevista puhetavoista

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorLillqvist, Ella
dc.contributor.departmentDepartment of Languages and Communicationen
dc.contributor.departmentKielten ja viestinnän laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2011-11-14T11:23:40Z
dc.date.available2011-11-14T11:23:40Z
dc.date.dateaccepted2010-12-03
dc.date.issued2010
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteet Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millainen kuva työttömistä hahmottuu toisaalta viranomaisten ja toisaalta työttömien ja muiden kansalaisten teksteissä, sekä minkälaisin kielellisin keinoin tuo kuva rakentuu. Tarkoituksena oli lisäksi arvioida, kuinka pienehkö ja annotoimaton korpusaineisto sopii tällaisen tutkimuksen tarkoituksiin. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on kriittinen diskurssianalyysi, jonka perusoletuksena on, että kieli sekä heijastaa että rakentaa yhteiskunnallisia (valta)suhteita. Menetelmänä sovellettiin korpuslingvististä lähestymistapaa, jossa yhdistyvät kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset analyysimenetelmät. Aineistoksi kerättiin noin 100 000 sanan korpus, joka sisältää blogeja, niihin liittyviä kommentteja, mielipidekirjoituksia, TE-toimiston ja Kelan esitteitä sekä lakitekstiä. Tulokset Työttömyyden näkeminen työttömien omana syynä oli tutkimuksen perusteella yleistä sekä viranomaisten että kansalaisten teksteissä. Työ nähdään yleisesti itseisarvona: työhön olisi haluttava vaikka ilmaiseksi. Viranomaisten teksteissä korostetaan työnhakijan aktiivisuutta, mutta analyysin perusteella se määrittyi ennen kaikkea viranomaisten tottelemisena. Aktiivisuusdiskurssi sisältää vaatimuksen työn ja viranomaisten siihen rinnastamien toimenpiteiden haluamisesta. Aito haluaminen jonkun muun määräämiin ja hyödyllisiksi määrittelemiin toimiin voi kuitenkin olla paradoksaalinen vaatimus – pakottaminen viranomaisten muottiin ja toisaalta työn määritteleminen tarkoitushakuisesti saattavat selittää ”työhaluttomuuden” ilmiötä. Kansalaisten tekstit olivat heterogeenisempiä ja niissä myös eksplisiittisesti vastustettiin työttömiin negatiivisesti suhtautuvia diskursseja. Työttömät saatetaan esimerkiksi nähdä toisten elätteinä, joiden elämä on liian mukavaa ja helppoa. Vaihtoehtoisessa diskurssissa korostetaan päinvastoin työttömän köyhyyttä, huono-osaisuutta ja tilanteen epäoikeudenmukaisuutta. Positiivisesti työttömistä kertovaa vastadiskurssia ei juuri löytynyt, vaan työttömiä puolustavat keskittyivät kieltämään työttömiä koskevia negatiivisia väitteitä ja osoittamaan kuinka nämä kyllä noudattavat vallitsevaa moraalikäsitystä. Korpustutkimus soveltui työn menetelmäksi hyvin eikä annotoimattoman korpuksen käyttö tässä yhteydessä osoittautunut ongelmalliseksi.fi
dc.ethesisid12418
dc.format.extent91
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/550
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201111181462
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorFinnish and Communicationen
dc.programme.majorSuomen kieli ja viestintäfi
dc.subject.heleconviestintä
dc.subject.heleconcommunication
dc.subject.heleconsuomen kieli
dc.subject.heleconfinnish language
dc.subject.heleconretoriikka
dc.subject.heleconrhetorics
dc.subject.helecontyöttömyys
dc.subject.heleconunemployment
dc.subject.helecontyö
dc.subject.heleconwork
dc.subject.helecondiskurssianalyysi
dc.subject.helecondiscourse analysis
dc.subject.keywordkriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.keywordkorpuslingvistiikka
dc.subject.keywordtyöttömät
dc.subject.keywordtyöttömyys
dc.subject.keywordtyö
dc.titleTyötön suomalaisessa diskurssissa: Korpusavusteinen tutkimus työttömiä koskevista puhetavoistafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12418
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
hse_ethesis_12418.pdf
Size:
816.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format