ENSO-BIOX-menetelmän soveltuvuus kaatopaikan valuma- ja suotovesien käsittelyyn

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
07.73
Degree programme
Language
fi
Pages
104 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kajosaari, Eero
Thesis advisor
Ettala, Matti
Silakoski, Liisa
Kreula, Jouni
Keywords
Other note
Citation