Reducing electromagnetic interference of LED lighting

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 46 s. + liitt. 8
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena on vähentää LED-valaisimessa syntyviä häiriöitä, kun LEDien ohjauksessa käytetään pulssinleveysmodulaatiota (PWM). Menetelmänä on käytetty PWM-signaalin satunnaistamista, jolla saadaan levitettyä signaalin spektriä niin, että häiriön suodatukseen tarkoitettuja komponentteja voidaan mahdollisesti vähentää tai pienentää. Seurauksena on kytkennän yksinkertaistuminen ja valmistuskustannusten pieneneminen. Suunnittelun apuna on käytetty Matlab -sovellusta, jolla on tutkittu pulssin leveyden sekä taajuuden satunnaistamisen vaikutusta. Matlabilla saatujen tulosten perusteella on laadittu mikrokontrollerille ohjelma, joka tuottaa kolmekanavaisen satunnaistetun PWM-signaalin. Testausta varten on rakennettu kytkentä, jossa mikrokontrolleri ohjaa MOSFET transistoreilla toteutettua tehoastetta. Lopuksi on mitattu kytkennän tuottaman PWM-signaalin spektri, josta selviää että satunnaistamisella saadaan tehokkaasti pienennettyä häiriöiden huippuarvoja.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Keywords
randomizing, LED, PWM, satunnaistaminen
Other note
Citation