An Integrated RF Front-End for WCDMA Base Stations

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
en
Pages
xii + 62 s. + liitt. 3
Series
Abstract
Tässä työssä tutkittiin ja toteutettiin säädettävä RF-etuaste korkeasti integroituun WCDMA-tukiasemavastaanottimeen. Työssä esitetään aluksi 3GPP WCDMA (FDD) standardin mukaiset vaatimukset vastaanottimen analogiaosalle. Seuraavaksi työssä käsitellään piirisuunnittelu toteutetulle RF-etuasteelle, jossa yhteydessä korkeataajuuspiirin kotelointiin liittyviä erityispiirteitä on esitetty. Lopuksi työssä vertaillaan toteutetun etuasteen mitattua suorituskykyä suunniteltuun. RF-etuaste toteutettiin 45 GHz:n 0.35 µm:n SiGe BiCMOS-prosessilla ja kapseloitiin kaupalliseen johtavarunkoiseen koteloon. Toteutettu radiotaajuus etuaste mitattiin sekä yksinään, että osana kokonaista WCDMA tukiasemavastaanotinta. Mitatut tulokset olivat lupaavia ja vastasivat hyvin simulointeja.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Kivekäs, Kalle
Keywords
receiver, vastaanotin, base station, tukiasema, direct conversion, suoramuunnos, demodulation, demodulointi, LNA, sekoitin, mixer, WCDMA
Other note
Citation