Taiteen kandidaatin opinnäyte

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
61
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytteen kirjallisessa osassa kerrotaan opinnäyteprojektin tekoprosessista ja analysoidaan taustatutkimuksen ja opinnäytteen tavoitteiden toteutumista. Aluksi opinnäytteessä kerrotaan projektin lähtökohdista ja omista tavoitteista, ja sen jälkeen avataan taustatutkimusta, eli opinnäytteen visuaalista kontekstia. Sen jälkeen kerrotaan prosessin työvaiheista ja etenemisestä, jonka jälkeen lopputulosta analysoidaan, ja pohditaan ovatko tavoitteet toteutuneet ja mitä projektista on opittu.
Description
Supervisor
Laitinen, Tuomas
Thesis advisor
Laitinen, Tuomas
Keywords
miestenvaate, vaatesuunnittelu, mallisto, suunnitteluprosessi
Other note
Citation