Development of production management and quality of newspaper production

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Työssä on suunniteltu sanomalehtituotannon toimituksiin, prespress-järjestelmiin ja itse painotuotantoon liittyvä digitaalinen tuotannonseurantajärjestelmä ja ohjelmisto, jonka tärkeimmät ominaisuudet ovat monitorivedostus ja painokoneenautomaation esiasettelumittaukset. Järjestelmä pyrkii parantamaan sekä sanomalehtituotannon laatua että painotuotannon ja painojäljen laatua ja integroimaan sanomalehtituotannon eri työvaiheita toisiinsa tuotannonvalvonnan avulla. Järjestelmän avulla voidaan sanomalehtituotannon työvaiheet liittää globaaliin tuotannonvalvontaan. Esiasettelu nopeuttaa painokoneen säätöjen tekemistä ja pienentää makulatuurin määrää. Monitorivedostus mahdollistaa painettavien värien tarkistuksen ja painettavien sivujen tarkastuksen ennen painamisen aloittamista. Järjestelmän tarjoama monitorivedostus perustuu järjestelmän omaan laiteriippumattomaan värikalibrointiin.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Yläkoski, Ilkka
Keywords
newspaper production, esiasettelu, presetting, monitorivedostus, softproofing, painotuotanto
Other note
Citation