Radioaaltojen käyttö levymäisten aineiden ominaisuuksien mittaamiseen prosessiteollisuudessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
01.26
Degree programme
Language
fi
Pages
62
Series
Description
Supervisor
Tiuri, Martti
Keywords
dielektrisyysvakion mittaaminen, radioaaltojen teollisuussovellutukset
Other note
Citation