Tutkimuksia selluloosan kovuusasteen määrittämiseksi reflektometrisesti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1957
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
105 s. + liitt. 20
Series
Description
Supervisor
Kajanne, Paavo
Keywords
Other note
Citation
Collections