Arvopaperistaminen - riskeistä, saamisten siirroista ja vakavaraisuussääntelystä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2002
Major/Subject
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Arvopaperit, Rahoitusmarkkinat, Vakavaraisuus, Riskienhallinta, Yhtiöoikeus
Other note
Citation