Erään kylmälaitoksen mitoittaminen ja toiminnan simulointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Lämpötekniikka ja koneoppi
Mcode
03.39
Degree programme
Language
fi
Pages
78 + liitt.
Series
Description
Supervisor
Fagerholm, N.E.
Thesis advisor
Kontro, Jarmo
Keywords
Other note
Citation