Use case and requirement specifications for municipality personnel job satisfaction and welfare software

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMäntylä, Mika
dc.contributor.authorRuokojoki, Mikko
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorMännistö, Tomi
dc.date.accessioned2020-12-05T09:58:01Z
dc.date.available2020-12-05T09:58:01Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractTämä diplomityö kuvaa kuntien henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden seurantaan tarkoitetun ohjelmiston käyttötilanteiden ja vaatimusten määrittelyä. Päätavoitteena on selvittää, voidaanko kuntien henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden seurantaa parantaa kuntien erityispiirteet huomioivalla ohjelmistolla. Työn kirjallisuusosiossa tutustutaan käyttötilanteisiin, vaatimusmäärittelyyn ja kyselyn toteuttamiseen. Käyttötilanteista selvitetään niiden perusidea ja historia sekä käydään läpi käytännön keinoja hyödyntää niitä ohjelmistoprojekteissa. Vaatimusmäärittelyyn liittyvän kirjallisuuden pohjalta hahmotellaan vaatimusten kerääminen, analysointi ja ryhmittely. Kyselyiden aihepiiriin liittyen keskitytään kyselyn perusteisiin, kyselyn toteuttamiseen ja tuloksien analysointiin. Kirjallisuutta hyödynnetään ohjelmiston suunnittelussa ja tuloksien arvioinnissa. Tutkimus on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan nykyisiä kyselyohjelmistoja ja tutkitaan kuntien erityispiirteitä henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden seurannassa. Toisessa vaiheessa määritellään ohjelmiston käyttötilanteet ja vaatimukset. Lisäksi käydään läpi projektin osa-alueita, jotka liittyvät läheisesti käyttötilanteisiin, vaatimusmäärittelyyn ja kuntien erityispiirteiden huomioimiseen. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa analysoidaan toteutunut ohjelmisto ja tutkitaan vastaako ohjelmisto vaatimuksia ja käyttötilanteita. Diplomityö päättyy pohdintaan työn tuloksista. Työn tärkein havainto on, että kuntien henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden seurantaa voidaan parantaa kuntien erityispiirteet huomioivalla ohjelmistolla. Käyttötilanne-lähtöinen ohjelmistokehitys sopi hyvin tarpeisiin ja tuloksena syntynyt ohjelmisto vaikuttaa onnistuneelta projektilta.fi
dc.format.extent80
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93819
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120552654
dc.language.isofien
dc.programme.majorTietojenkäsittelyoppifi
dc.programme.mcodeT-76fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleUse case and requirement specifications for municipality personnel job satisfaction and welfare softwareen
dc.titleKuntien henkilöstön työtyytyväisyyden ja hyvinvoinnin seurantaohjelmiston käyttötilanteiden ja vaatimuksien määrittelyfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_00815
local.aalto.idinssi32189
local.aalto.openaccessno
Files