Vanhojen asuinkerrostalojen poistoilman lämmöntalteenotto

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
03.58
Degree programme
Language
fi
Pages
(7) + 108 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Lampinen, Markku
Thesis advisor
Hämäläinen, Ilkka
Keywords
Other note
Citation