Suurten ikäluokkien eläköitymiseen liittyvä osaamisen varmistaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
54
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on tukea suunnitelmaa, jolla pyritään varmistamaan suurten ikäluokkien eläköitymiseen liittyvä osaaminen ja asiantuntijuuden säilyminen Fingridissä. Eläköityminen on lähivuosina suuri ongelma monissa yrityksissä ja tähän on reagoitu myös Fingridissä. Fingridistä on seuraavan kymmenen vuoden aikana jäämässä eläkkeelle runsaasti työntekijöitä, joiden osaaminen ja asiantuntemus on välttämätöntä yhtiön menestymisen kannalta tulevaisuudessa. Työn yhtenä tavoitteena on löytää sopivia keinoja siirtää eläkkeelle lähteviltä yrityksen kannalta tärkeää ydinosaamista muille. Osaamisen varmistamien on kokonaisuus, jolla pyritään osaltaan varmistamaan yrityksen toiminta. Kokonaisuus sisältää ne toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan tehtävien suorittamiseksi tarvittava osaaminen. Osaamisen varmistaminen tulee olla osa yrityksen jatkuvaa toimintaa. Osaamisen varmistamiseen kuuluu mm. osaamisen siirtäminen, kehittäminen, ylläpito ja uuden osaamisen hankkiminen. Osaamisen kehittämiseen voidaan lukea esimerkiksi koulutus ja työssä oppiminen, ylläpitoon jatkuva itsensä kehittäminen sekä asenteisiin ja ilmapiiriin vaikuttaminen osaamisen kehittämiselle myönteiseksi
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Kannus, Erkki
Aro, Jyrki
Keywords
assure of competence, osaamisen varmistaminen, tacit knowledge, hiljainen tieto, transfer of tacit knowledge, hiljaisen tiedon siirto, development of competence, osaamisen kehittäminen
Other note
Citation