Etäkäytettävyyden toteuttaminen ammattikäyttöön tarkoitetuissa radioverkoissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 79
Series
Description
Supervisor
Jormakka, Jorma
Thesis advisor
Saaristo, Tiina
Keywords
e-operability, TETRA, network management system, etäkäytettävyys, network element management interfaces, verkonhallintajärjestelmä, verkkoelementtien hallintarajapinnat
Other note
Citation