Realismista pilakuvaan - kuvien havainnoinnista ja samaistumisesta kuviin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2002
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
33
Series
Description
Supervisor
Kankkunen, Tarja
Keywords
kuvataide, havaintopsykologia, semiotiikka, kuvallinen viestintä, samaistuminen, representaatio, pilakuvat, kasvot
Other note
Citation