Euroopan unionin uuden vastuullisuusraportointidirektiivin vaikutukset suomalaisiin pörssilistattuihin pk-yrityksiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
25
Series
Abstract
Vastuullisuusasioiden ja niistä raportoimisen merkitys on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosien saatossa. Kuluttajat ja muut yhtiön sidosryhmät vaativat yrityksiltä avoimuutta ja tekoja vastuullisuuden puolesta. Vastuullisuusraportointien laajuudessa sekä itse laadussa on ollut hyvin paljon eroavaisuuksia yritysten välillä, sillä se on ollut Euroopassa pakollista vain suurille ja yleisesti merkittäville yhtiöille, kuten pankki- ja vakuutuslaitoksille. Tähän kuitenkin Euroopan unioni on halunnut tehdä muutoksen uuden vastuullisuusraportointidirektiivin myötä, joka tulee tulevaisuudessa ulottumaan pörssilistattuihin pk-yrityksiin saakka. Tämä seuraavien vuosien aikana tuleva muutos tulee aiheuttamaan paljon uudistuksia sekä uudenlaisia kuluja varsinkin sellaisille yrityksille, joiden vastuullisuusraportointi on tällä hetkellä heikkoa tai täysin olematonta. Tässä tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin uutta vastuullisuusraportointidirektiiviä (2022/2464/EU). Ensiksi tarkastellaan itse direktiiviä ja sen sisältöä sekä hieman syitä tarkemmin, miksi EU haluaa luoda yhtenäiset vastuullisuusraportointistandardit sekä raportointiviitekehykset. Tämän jälkeen paneudutaan terävämmin suomalaisten pörssilistattujen pk-yritysten tämänhetkiseen vastuullisuusraportoinnin laatuun ja laajuuteen. Alustuksien jälkeen tarkastellaan varsinaisesti uuden direktiivin vaikutuksia suomalaisiin pörssilistattuihin pk-yrityksiin. Millaisia sisäisiä ja ulkoisia muutoksia rapportointiin tulee sekä millaisia mahdollisia haasteita yritykset voivat kohdata raportteja tehdessään.
Description
Thesis advisor
Melgin, Jari
Keywords
vastuullisuus, direktiivi, Euroopan unioni, pk-yritys
Other note
Citation