Jatkuva palkki, jota rasittaa aksiaalinen normaalivoima sekä lämpötilaero palkin ylä- ja alapinnan välillä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1959
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
36
Series
Description
Supervisor
Ylinen, Arvo
Keywords
Other note
Citation